Sunday, May 3, 2015

pemberley

"Dw i'n mynd i ymweld â Pemberley efo ffrindiau yfory," dwedodd fy merch yn ddidaro nos Wener. (Gweiddodd ei chwaer efo cenfigen.) Gyrrodd hi neges sydyn neithiwr yn dweud ei bod hi wedi blino ar ôl diwrnod hir fel byddai'n mynd i'r gwely yn gynnar. Na yrrodd hi luniau eto. Bydd hi'n mynd i Gernyw yfory efo'r un ffrindiau. Mae hi wedi cael ei difetha'n llwyr. 

No comments: