Sunday, May 31, 2015

dechrau

"Siaradais" Ffrangeg efo rhywun sydd ddim yn fy merch am y tro cyntaf heddiw. Cenhades yn Ffrainc oedd hi a chafodd fy merch ei gwers gyntaf ganddi hi. Dw i heb ddweud wrthi hi fy mod i'n dysgu Ffrangeg ond heddiw gofynnodd hi ydw i'n dysgu iaith arall rŵan. Atebais, "j'apprend le français." (dw i'n dysgu Ffrangeg.) Roeddwn i braidd yn nerfus yn sydyn ac felly methu'n dweud yn dda gwaetha'r modd, ond dechrau oedd hynny beth bynnag.

No comments: