Wednesday, May 6, 2015

gwers ffrangeg gan nhk

Dw i newydd gofio bod gan NHK (gorsaf deledu/radio genedlaethol Japan) raglenni ieithyddol da iawn. Roeddwn i'n gwrando ar un Eidaleg o'r blaen. Dyma ddechrau gwrando ar un Ffrangeg. Mae sesiwn yn para am chwe mis ac mae hi newydd ddechrau. Mae gwers 15 munud bob dydd ac mae hi'n canolbwyntio ar bwnc am y tro bob wythnos. Dysgir yr wythnos 'ma, "beth mae o'n ei feddwl?" "sut dach chi'n dweud ....?" yn ogystal â sut i ateb y cwestiynau. 

No comments: