Sunday, May 10, 2015

cymaint o law

Dan ni'n cael tywydd garw yn Oklahoma y dyddiau hyn. Mae tornado yma ac acw. Cawson ni law ofnadwy o drwm tra oeddwn i yn yr eglwys y bore 'ma. Roedd fel diwrnod llifogydd Noah (efallai!) a gadawodd rhai pobl yn gynt cyn i'r glaw eu hatal nhw rhag gyrru ar y ffordd. Yn ffodus stopiodd y glaw erbyn diwedd y gwasanaeth. Cafodd y ceir tu allan eu golchi'n braf ac mae'r awyr yn lân. Disgwylir rhagor o law.

No comments: