Thursday, May 14, 2015

rhian haf o'r diwedd

Dw i'n hoff iawn o acen ogleddol gref Rhian Haf. Roeddwn i'n meddwl bod hi'n ddynes hŷn wrth ei chlywed hi ar Radio Cymru ers blynyddoedd. Dw i newydd ei gweld hi'n adrodd rhagolygon y tywydd y bore 'ma. Rhaid cyfaddef bod hi'n edrych yn hollol wahanol i'r ddelwedd a oedd gen i! Mae'n rhyfedd ei chlywed hi'n siarad Saesneg!

No comments: