Thursday, May 7, 2015

mwy o le yn y cypyrddau dillad

Mae gan AMVETS (American Veterans) wasanaeth casglu pethau diangen (i chi ond defnyddiol i'r lleill) ar gyfer eu siopau elusen ar dros America. Maen nhw' dod i'w casglu at eich cartrefi. Mae'n hwylus iawn gan nad oes rhaid cludo pethau i siopau yn y dref. Heddiw oedd un o'r diwrnodau dynodedig. Os oes gynnoch chi bethau i roi, dim ond eu gadael nhw o flaen eich tai, wedi'u marcio'n glir, arnoch chi. Fe wnes i gasglu pedwar llond bag plastig mawr o ddillad neithiwr. (Mae gan y cypyrddau dillad fwy o le bellach!) Fe adawais i nhw tu allan y bore 'ma. Daeth lori AMVETS a mynd â nhw. Mae'r system hon yn eu helpu nhw a'n helpu ni.

No comments: