Monday, May 18, 2015

dod adref

Wedi treulio penwythnos efo fy mab hynaf, des i a'r gweddill o'r teulu adref neithiwr. Rhaid cyfaddef fy mod i'n falch iawn o ddod adref er bod yn braf ei weld o a'i ffrindiau yn y lle mae o wedi cartrefi ers tair blynedd. Mae'n tŷ ni'n sefyll er gwaethaf y stormydd a'r tornados diweddaraf, ac mae'r moch cwta'n iawn, diolch i'r ffrind a ddaeth i ofalu amdanyn nhw tra oedden ni oddi cartref. Mae'n ofnadwy o fwll ar ôl cymaint o law.

No comments: