Friday, May 29, 2015

y saith rheol

Gorffennais wrando ar y saith rheol gan Johan. Roedd pob un yn ymarferol iawn er fy mod i'n defnyddio rhai ohonyn nhw'n barod heb feddwl yn ddwfn amdanyn nhw. Un cyngor annisgwyl ydy "peidiwch â mynd i gyrsiau Ffrangeg." Wedi meddwl, fodd bynnag, dysgais i'r ieithoedd tramor ar ben fy hun ar wahân i Saesneg. Roedd yn hwyl mynd i gyrsiau prin yn y gorffennol, a chael cyfle i sgwrsio efo'r bobl yn y dosbarthiadau, ond a dweud y gwir, dysgais yn well ar ben fy hun drwy'r rhyngrwyd, llyfrau a CD.

Dw i'n hoffi modd Johan cymaint fel pryna' i ei gwrs cyntaf  ar yr unwaith os nad ydw i eisoes wedi archebu awdio arall (fis yn ôl ac mae o heb gyrraedd eto o Loegr.) Rhaid gweld sut mae'r awdio hwnnw ac efallai bydda i'n prynu cwrs Johan beth bynnag.

No comments: