Monday, May 11, 2015

yn y cyfamser

Tra oedden ni'n cael ein gwlychu at y sylfaen yn Oklahoma, roedd fy merch yn mwynhau ei gwyliau braf yn yr heulwen lachar Seisnig. Cafodd hi ei gwahodd i dreulio'r penwythnos gan ei ffrind a'i theulu sydd gan garafán yn Swanage. Clywais fyddai hi'n mynd i Baris efo ffrindiau eraill yr wythnos 'ma. Sôn am gael ei difetha....

2 comments:

Yvonne said...

She looks very happy!

Emma Reese said...

She does indeed. We are all envious of her back home.