Thursday, March 17, 2016

bwyd sydd yn rhoi pwer

Mae'r ffliw gan fy mab ifancaf. Yn ffodus mae o'n llawer gwell erbyn hyn. Wedi clywed ei fod o'n dal i deimlo'n wan iawn, dyma ffrio dau wy, a'u rhoi iddo ynghyd â moron a chnau almon - brecwast pwerus mae Chris o Camp Transformation Physique yn ei gael bob dydd. Mae fy mab yn dweud ei fod o'n teimlo'n gryfach bellach!

No comments: