Tuesday, March 15, 2016

p. audax

Mae gan fy merch hynaf "anifail anwes" newydd, sef Phidippus audax, sef pry cop mawr a elwir daring jumping spider. Mae o'n medru neidio'n anhygoel o bell, ac mae ganddo wyneb doniol sydd yn edrych fel Dr. Sues! Mae o'n mynd a dod yn ôl ei fympwy, ac mae o'n hoffi aros ar law fy merch. Mae hi'n ei alw fo'n bry cop SWAT gan fod o'n fawr ac yn gryf. Dydy ei chi ddim yn gwybod beth i wneud efo'r P. audax hwnnw.

2 comments:

Yvonne said...

It's good the dog likes that spider!

Emma Reese said...

He is jealous since my daughter talks to the spider a lot!