Friday, March 11, 2016

tiwlipau

Doedd dim barrug hwyr wedi'r cwbl. Collon ni ddau (dw i'n amau mai ar ryw wiwerod mae'r bai) ond mae'r gweddill o'n tiwlipau ni'n tyfu'n braf, ar wahân i un truan sydd yn edrych braidd yn sâl. Gobeithio y bydd o'n gwella. Dwedodd y gŵr fydd o'n codi ffens o'u cwmpas eleni i'w cadw nhw'n ddiogel. 

No comments: