Thursday, March 3, 2016

gŵyl ferched

Gŵyl Ferched ydy hi heddiw yn Japan. Roedd bron i mi anghofio tynnu'r doliau truan allan o'r blwch. Dylwn i fod wedi gwneud y gwaith wythnos yn ôl. Dywedir yn Japan os byddwch chi'n anghofio tynnu'r doliau allan ddydd yr ŵyl, byddan nhw'n crio yn y blychau. Trwch blewyn! Mae'r hen ddoliau annwyl sydd gan yr un oedran â mi, yn dal mewn cyflwr gwych. Dw i'n bwriadu eu gadael nhw allan o'r blwch am ddyddiau (er bod hyn yn erbyn yr arferiad.)

No comments: