Monday, March 14, 2016

cyri thai

Mae fy merch wrthi'n ymarfer coginio bwyd Japaneaidd oherwydd bydd hi eisiau coginio i'r teulu yn Ffrainc bydd hi'n aros efo nhw yn yr haf. Dw innau ddim yn coginio fawr o fwyd Japaneaidd ac felly does fawr o amrywiaeth - cyri, gyoza, mabodofu. Er nad hollol Japaneaidd ydyn nhw'n wreiddiol, maen nhw'n boblogaidd yn Japan beth bynnag. Fe goginiodd hi gyri Thai neithiwr (ddim yn hollol Japaneaidd chwaith!) Roedd yn syml ond hynod o flasus. Dw i'n siŵr bydd y teulu yn Ffrainc wrth ei fodd.

No comments: