Wednesday, March 2, 2016

methiant arall

Mae'r teulu'n edrych ymlaen at Ddydd Gŵyl Dewi bob blwyddyn oherwydd y cinio! Eleni, fodd bynnag, methais yn anffodus. Anghofiais brynu bacwn ar gyfer y cawl cennin; y canlyniad oedd cawl braidd yn wan heb fawr o flas. Doedd y patis ffa du ddim yn dda i ddweud y lleiaf! Rhois ormod o flawd yn y cymysgedd. (Dydy patis ffa ddim yn hollol Gymreig dw i'n gwybod!) Yr unig lwyddiant oedd Bara Brith. Aeth fy merch â thafell at ei ffrind a astudiodd yn Abertawe efo hi'r llynedd.

No comments: