Tuesday, March 29, 2016

smwddio

Dw i newydd orffen smwddio tri chrys newydd y gŵr. Cymerodd hanner awr yr un! Mae'n anodd iddo ffeindio crysau sydd yn ei ffitio (ac yn rhesymol wrth gwrs.) Mae o wedi darganfod siop dda yn Tusla, a dyma iddo brynu pedwar. Maen nhw'n grysau hyfryd a rhesymol. Yr unig broblem (i mi) ydy bod nhw i gyd yn gotwm cant y cant. Mae hyn yn golygu bydd angen smwddio ar ôl pob golchi os dw i ddim eisiau eu gyrru nhw at siop olchi dillad. Dw i eisiau coffi rŵan. Dw i'n mynd i olchi un crys ar y tro o hyn ymlaen.

No comments: