Tuesday, March 22, 2016

hanami

Mae'r coed ceirios yn llawn blodau yn Oklahoma. Er gwaetha'r gwynt cryf, fe wnaeth fy merch hynaf baratoi cinio bach i'w fwyta efo'i theulu dan eu coeden o flaen y tŷ fel mae hi'n gwneud bob blwyddyn. Yn ôl y rhagolygon, mae'r blodau wedi cyrraedd eu hanterth yn Tokyo erbyn hyn hefyd.

No comments: