Sunday, March 20, 2016

coeden geirios

Dw i'n byw yn y tŷ yma ers 16 mlynedd, ond doeddwn i erioed yn gwybod bod yna goeden geirios yn y gymdogaeth. Prin fy mod i'n mynd am dro ym mis Mawrth oherwydd yr alergedd; es i, fodd bynnag, un diwrnod gwlyb yn gobeithio byddai'r glaw'n cadw'r paill i lawr. Fedrwn i ddim yn credu fy llygaid - safai coeden geirios fach mewn cae esgeulusedig yn arddangos ei blodau pinc cain. Mae'n debyg bod neb yn sylwi arni hi, coeden druan. Bydda i'n ei hedmygu hi bob gwanwyn o hyn ymlaen.

No comments: