Thursday, March 24, 2016

y tiwlip cyntaf

Mae'r tiwlip cyntaf newydd flodeuo! Yn anffodus mae'r tywydd wedi troi'n oer yn sydyn efo gwynt cryf. Truan ohono fo. Dw i ddim yn gweld blagur arall; gobeithio bydd mwy'n dod pan fydd hi'n gynnes. Mae'r ffens yn lleihau harddwch siŵr iawn, ond mae o'n llawer gwell na gweld y tiwlipau'n cael eu difetha.

No comments: