Friday, March 18, 2016

siop lyfrau

Aeth fy merch ynghyd â'i ffrindiau i Arkansas yn croesi'r ffin. Yr amcan oedd ymweld â siop lyfrau ail-law, siop elusen a chael cinio mewn siop frechdannau caws wedi'u grilio yno. (Maen nhw i gyd yn boblogaidd.) Roedd y brechdan yn hynod o flasus (ces damaid sydd ar ôl.) Prynodd hi gopi o Hunchback of Notre-Dame. Mae'n brin iawn gweld siop ar y stryd efo cynifer o lyfrau dyddiau hyn. Gan ei bod hi'n hoff iawn o ddarllen a sgrifennu, cafodd hi amser gwych.

No comments: