Wednesday, March 9, 2016

y murlun

Mae fy merch newydd orffen ei murlun. Cychwynnodd hi fis Hydref a dal ati pryd bynnag oedd y tywydd yn ei chaniatáu. Mae'r murlun gwych hwn yn adlewyrchu ei chariad tuag at Heddlu Norman a'r heddlu dros y wlad. Gobeithio bydd o'n codi eu hysbryd yn yr amser caled maen nhw'n ei wynebu bob dydd.

No comments: