Thursday, March 31, 2016

macaroni and cheese

Mae gan fy merch alergedd llefrith er bod hi'n medru bwyta caws heb broblem. Roeddwn i'n arfer paratoi macaroni and cheese gan ddefnyddio llefrith arbennig iddi ond mae o'n llawer drytach na un cyffredin. Dyma ddyfeisio dull gwych i goginio popeth yn yr un caserol. (Y bowlen fach yng nghanol ydy ei un hi.) Roedd fy merch wrth ei bodd yn dweud bod y mac & cheese yn fwy blasus nag arfer.

No comments: