Friday, March 4, 2016

doctor who a kazakhstan

Mae fy merch ifancaf yn mynd i'r brifysgol yn Missouri ers dau fis. Mae hi wedi bod yn ffrindiau da efo'r hogan o Kazakhstan sydd yn rhannu'r ystafell efo hi. Mae fy merch yn hoff iawn o gyfres Doctor Who, a phan welodd ei ffrind episod am y tro cyntaf efo hi, syrthiodd y ffrind mewn cariad efo'r rhaglen. Maen nhw'n gwylio rhagor efo'i gilydd ers hynny. Mae dau DVD newydd gyrraedd o Amazon a archebwyd ganddi hi.

No comments: