Wednesday, March 23, 2016

carreg filltir

Mae fy merch yn Japan newydd orffen y flwyddyn gyntaf fel athrawes Saesneg yn yr ysgol feithrin. Dechreuodd hi weithio ym mis Ebrill y llynedd, ac roedd hi'n gweithio'n ofnadwy o galed bob dydd nes iddi fod yn sâl yn aml. Cyrhaeddodd hi'r lynau'n llwyddiannus, diolch i Dduw ffyddlon, a chafodd hi lawer o ddiolch gan y plant, eu rhieni a'i bos. Mae hi ar wyliau yn Ne Korea yn ymweld â'i ffrindiau annwyl yno. Mae blwyddyn newydd yr ysgolion a'r prifysgolion yn cychwyn ym mis Ebrill yn Japan. Bydd ganddi lai o gyfrifoldeb bellach, ac felly gobeithio na fydd rhaid iddi orweithio bob amser o hyn ymlaen. 

No comments: