Tuesday, March 8, 2016

kimono

Mae gan Swydd Nerima, sef y swydd mae fy ail ferch yn byw ynddi yn Tokyo wasanaethau gwych i'r trigolion. Mae yna gampfa a redir gan y swydd ger ei fflat; cewch chi ddefnyddio popeth yno am 100 Yen (tua 60 ceiniog) am sesiwn. Mae fy merch yn mynd i ddosbarth Japaneg a ddysgir gan wirfoddolwyr am yr un pris. Yn ddiweddar aeth efo ei ffrind o Tsieina i brofi gwisgo kimono a chael te traddodiadol (yn rhad ac am ddim.) Roedd y merched wrth eu bodd mewn kimono hardd.

No comments: