Thursday, March 10, 2016

dim pryfed

Mae hi wedi bod braidd yn braf y dyddiau hyn, ychydig gwlyb ond ddim yn oer neu boeth. Y peth hyfryd ydy nad oes pryfed o gwmpas eto. Cymerodd fy merch mantais ar y tywydd prin a darllen ar y dec cefn nes machlud yr haul. Wedi gweld y llun hwn ar Facebook, dwedodd brawd y gŵr, "does dim pryfed o gwbl yma yn Las Vegas; mae'n rhy sych." Dw i'n gwybod eu bod nhw i gyd wedi symud i Oklahoma!

No comments: