Monday, March 28, 2016

ffatri sychu

Lles y planhigion, y gwallt, y croen; lladd arogl drwg, atal pryfed annymunol a mwy - wedi dysgu defnyddioldeb gwaddodion coffi, dw i wrthi'n eu casglu o gegin yr eglwys a'u sychu nhw (y fi sydd yn paratoi coffi) yn ogystal â'n rhai ni. Dyma fy "ffatri" sychu ar y bwrdd bwyta. Ar ôl iddyn nhw'n hollol sych, Bydda i'n eu cadw nhw mewn cynhwysydd. Dw i'n ailgylchu'r papur hefyd; maen nhw'n wych ar gyfer tacluso platiau budr cyn iddyn nhw'n cael eu golchi.

No comments: