Sunday, April 29, 2012

amser bath

Mae'n gynnes. Penderfynodd fy merch roi bath blynyddol i'w thri mochyn cwta. Daethon nhw ati'n disgwyl cael bwyd pan alwodd hi nhw. Doedden nhw ddim yn gwybod beth oedd yn eu disgwyl! Doedden nhw ddim yn hapus i ddweud y lleiaf, ond maen nhw'n lân rŵan. Tan y flwyddyn nesa ta!

No comments: