Monday, April 9, 2012

japan - sakuragicho


Am wasanaeth Sul, es i i Sakuragicho, ger Yokohama er mwyn gweld cyn-fyfyriwr a raddiodd yn y brifysgol leol yn Oklahoma. Mae'r eglwys newydd dipyn yn wahanol gan fod y gweinidog wedi cael ei addysg yn Hawaii a hoff iawn o syrffio. Felly roedd gan y gwasanaeth awyrgylch Hawaii! Roedd y sain yn ormod i mi a dweud y gwir, ond roedd yn braf gweld y ffrind teuluol unwaith eto. Ces i'r ramen gorau i ginio mewn tŷ bwyta bach Tseineaidd yn y dref hefyd.

No comments: