Saturday, April 28, 2012

twrnai ffasiynol

Dechreuodd fy merch flog newydd efo ffrind iddi. Mae'r blog yn dangos y dillad ffasiynol y maen nhw'n eu gwisgo i'w gwaith. Andrea, ffrind fy merch, yn ddynes anhygoel. Dach chi ddim yn disgwyl gweld rhywun felly mewn llys - un ddel, fach, ifanc a ffasiynol. Twrnai ydy ei swydd hi, ond peidiwch â chael eich twyllo gan ei golwg ciwt. Mae hi'n gallu bod yn ofnadwy o "tough and scary" yn ôl pob sôn! Mae hi a fy merch yn ffrindiau da beth bynnag, ac maen nhw'n cael hwyl postio eu blog ffasiwn.

No comments: