Sunday, April 15, 2012

tornadoes

Roedd yna 100 ohonyn nhw yn y taleithiau o gwmpas 'ma ddyddiau diwethaf. Na chafodd fy nhref ei hanafu hyd yma. Aeth un drwy ddinas Norman lle mae fy merch hynaf yn byw ynddo. Mae hi a'i theilu'n iawn ond cafodd y gweithgaredd ar gyfer yr oriel gelf ei ganslo'r munud olaf. Mae hi'n arddangos ei gwaith yno, ac mae hi wedi trefnu timau dawns a drymiau Japaneaidd i berfformio'r noson gyntaf. Wrth gwrs mai problem bitw ydy hynny o gymharu â'r difrodau a gafodd yr ardaloedd eraill. Tornado Alley y maen nhw'n eu galw nhw.

No comments: