Monday, April 23, 2012

diffyg cwsg

Mae'r gŵr newydd ddod yn ôl wedi bod yn Dallas am fusnes am ddyddiau. Roeddwn i'n methu cysgu'n dda tra oedd o i ffwrdd oherwydd bod gen i ofn tywyllwch er bod y plant yn cysgu ochr arall o'r ystafell fyw. Gadawais i olau drwy'r nos. Yna, methais i gysgu'n dda o'i herwydd! (Doedd gen i broblem pan oeddwn i'n cysgu ar ben fy hun mewn gwesty yng Nghymru.) Cysgais yn dda neithiwr. Dw i'n mynd i ofyn i un o'r plant gysgu yn fy ystafell wely'r tro nesa!

No comments: