Tuesday, April 3, 2012

japan - palas ymerodrol

Mae yna gynifer o lefydd dw i erioed wedi ymweld â nhw yn ardal Tokyo er fy mod i'n cael fy ngeni a fy magu yno. Un o'r rhai ydy Palas Ymerodrol.  Wedi bwcio taith dywys ar lein, dyma ymuno efo fy merch â grŵp o gant o bobl yn gweld y lle. Roedd yn braf cerdded yno yn enwedig yr ardd fawr daclus sydd yng nghanol y ddinas enfawr felly. Roedd fy merch wrth ei bodd yn cael cerdded y tir roedd Castell Edo yn arfer bod arno. Does angen esbonio pam gelir y bont honno'n Megane Bashi - Pont Sbectol.

No comments: