Friday, April 27, 2012

y tocyn cyntaf

Penderfynais i fynd i'r cinio i gefnogi Mike Huckabee, a dyma fynd i brynu tocyn, ar fy ffordd i gasglu'r plant, i Go Ye Village sy'n trefnu'r digwyddiad. Am syrpreis! Y fi ydy'r gyntaf! Argraffwyd 500 o docynnau yn ôl y ddynes at y ddesg. Gobeithio y bydd yna ddigon o bobl i lenwi'r neuadd. Gofynnais i a gawn i fy mhres i gyd yn ôl pe bai'r cinio'n cael ei ganslo (rhag ofn.) - Gawn. Efallai fy mod i'n haeddu i eistedd wrth y bwrdd agosaf ato fo!

No comments: