Friday, April 13, 2012

ceirios

Dw i newydd gael gwybod gan Tokyobling bod y coed ceirios yn Japan wedi cael blodeuo'n llawn wedi'r cwbl. Roeddwn i braidd yn poeni drostyn nhw wedi clywed gan fy mam bod y tywydd acw wedi troi'n wael, a'r blodau druan yn crynu yn yr oerni. 


Digwyddiad tymhorol cenedlaethol ydy blodeuo'r coed ceirios yn Japan. Mae o'n codi calonnau pawb sydd yn mynd ar wibdaith benodol i weld y blodau (a chael partïon o dan y canghennau blodeuol!)

No comments: