Monday, April 30, 2012

soroban

Wrth ddarllen erthygl am peli soroban o bren olewydden heddiw, es i ati i ddarllen o'r newydd am y teclyn cyfrif syml traddodiadol o Japan. Syml a chyntefig efallai, ond mae'r peth bach yn helpu datblygu sgil mathemateg a mwy. Mae pob plentyn yn Japan i ddysgu sut i'w ddefyddio yn yr ysgol, ac mae rhai'n mynd i ddosbarthiadau penodol ar ôl yr ysgol hyd yn oed yn adeg Apple hon. Doedd gen i ddim diddordeb ynddo fo pan oeddwn i'n blentyn, ond mae'n hwyl a dweud y gwir. Ffeindiais i soroban ac ymarferion ar lein i'w ailddysgu. Rhaid cael gafael  yn soroban go iawn rywdro!

No comments: