Monday, April 16, 2012

nyth

Fe wnaeth y gŵr silff i'r aderyn bach druan pan gawson ni aeaf caled. Doedd hi ddim wedi cael ei defnyddio, hynny ydy, hyd at ddiweddar. Rhaid bod rhai adar yn meddwl bod hi'n lle braf i wneud eu nyth. Mae yna un cadarn ei olwg arni bellach. Yr unig broblem ydy bod o'n rhy agos at y drws blaen. Dw i heb weld unrhyw aderyn o'i gwmpas. Gobeithio na wnaeth y pâr roi'r gorau iddo.

No comments: