Tuesday, April 10, 2012

japan - aduniad

Methais i weld hen ffrind fy mebyd ddyddiau'n ôl, ond ffoniodd hi'r noson honno. (Roedd ganddi hi rif ffôn fy mam!) Trefnon ni'n cyfarfod mewn tref gyfagos. Roedd yn fendigedig ei gweld ers bron 40 mlynedd. Siaradon ni'n ddi-baid dros baned o caffè latte hyfryd wrth ddangos lluniau'n teuluoedd ni. Addawon ni gadw mewn cysylltiad a'n cyfarfod pan fyddwn i yn Japan eto. Gobeithio y cawn ni gyfleoedd yn gyson. (y llun: fy ffrind)

No comments: