Tuesday, April 17, 2012

diwrnod braf

Wedi'r cant o dornados, mae'r tywydd yn arbennig o braf. Mae'r haul yn gwenu; mae'r awyr yn las las. Rhaid bod y peilliau wedi cael eu golchi allan o'r awyr gan y stormydd; dw i'n cael cerdded heb disian yn ddi-baid. Felly penderfynais i gerdded adref o'r brifysgol. Dydy'r heol syth ddim yn addas i gerddwyr a dweud y gwir; does dim palmant ac mae ceir yn gwibio heibio'n gyflym; does dim golygfeydd hardd. Roedd yn braf fodd bynnag. Dyma gar efo mwstas sydd braidd yn enwog yn y dref hon.

4 comments:

JosephAlsarraf said...

Lol! Ya the city is always hard to get around in by foot or, bike. There's hardly and space for you and cars don't usually pay you any attention. That's how it is in Houston anyway. : )

aquafortis said...
This comment has been removed by the author.
aquafortis said...

Dw i'n falch clywed dy fod ti'n ddiogel ac yn iach ar ol y stormiau!!

Emma Reese said...

Diolch yn fawr!