Thursday, April 5, 2012

japan - y bro mebydCes i fy magu mewn tref ddi-nod yn Kawasaki. Roedd arna i eisiau ymweld â hi sydd ddim yn bell o Machida. Pan oeddwn i'n blentyn, roedd yna berllannau gellyg ym mhob man. Am sioc! Mae fflatiau mawr sydd yn meddiannu'r dref bellach. Yn ffodus mae tŷ fy hen ffrind yn dal (aethon ni i'r ysgol meithrin ac i'r ysgol gynradd efo'n gilydd!) Y hi ydy'r etifedd. Des i at y drws ond ei mab a fy atebodd yn dweud bod ei mam oddi cartref trwy'r dydd. Cerddais i o gwmpas efo fy merch yn rhyfeddu at y newidiadau. Gwelais i ddigon. Penderfynais i fynd yn ôl i Machida; aeth fy merch i Shibuya i weld ei ffrindiau. (llun is - Hachikou druan wedi'i wisgo am Wythnos Ffasiwn)

No comments: