Thursday, April 26, 2012

paffwragedd

Chwiorydd ydyn nhw, un yn 19 oed a'r llall yn 17 oed. Nhw ydy'r cyntaf yn Japan fel chwiorydd i chwarae paffio'n broffesiynol. Dechreuodd Saki a Mako Yamada chwarae crefftau ymladd yn ferched bach, a chychwyn yn broffesiynol pan oedden nhw'n troi'n 17 oed. Maen nhw wedi gwneud yn dda hyd yma, ac yn anelu at bencampwriaeth y byd. Pob lwc!

No comments: