Saturday, April 14, 2012

sgrin fach

Beth dach chi'n ei wneud tra bod chi'n pwmpio petrol? Sbïo ar y mesurydd? Gwelais i wasanaeth newydd ar orsaf petrol yn ddiweddar, sef sgrin fach i'ch diddanu nes i chi orffen llenwi'r tanc. Yn fy nhyb i, teclyn diangen ydy hwn; mae yna bethau gwell i'w gwneud fel cerdded o gwmpas y car neu dysgu fy flash cards, ayyb. Ond dyna fo.

No comments: