Sunday, April 22, 2012

mae mike huckabee yn dod!

Ydy! Mae'r dyn ei hun yn dod i'r dref fach yma ym mis Mehefin! Dw i newydd gael y wybodaeth, a dw i a'r teulu'n gyffro i gyd. Bydd y cinio penodol i'w gyfarfod o'n ei gostio dipyn, felly efallai mai ond y gŵr yn gallu mynd. Hwrê, fodd bynnag! Mae ganddo gymaint o synnwyr cyffredin ymysg y gwleidyddion sydd ddim yn rhy gall.

No comments: