Sunday, July 1, 2012

coed tân

Cyflogodd y gŵr fyfyrwr optometreg i dorri coed tân. Daeth o ddoe a gweithio am oriau ar y fath dywydd. (100F/38C +-) Mae yna bentwr mawr yn ymyl ein tŷ ni, a rŵan fy mab ifancaf sy'n gorfod eu pentyrru ar resel. Bydd gynnon ni ddigon o goed tân am y gaeaf nesaf.

No comments: