Thursday, May 31, 2012

i napoli's o'r diweddGan fy mod i'n teimlo'n well, es i a'r gŵr i Napoli's i ddathlu'n benblwydd priodas neithiwr. Ces i gyw iâr a thomatos ar basta, Tiramisu a gwin coch melys. Roedden nhw'n flasus iawn! Wrth glywed O Sole Mio yn y cefndir, mwynheais i'r pryd o fwyd. Ar ôl swper aethon ni heibio i Charlie's Chicken i brynu swper i'r plant.

No comments: