Tuesday, March 5, 2013

cerdded

Mae swyddfa'r gŵr yn bell o bopeth arall yn Ysgol Optometreg, felly rhaid cerdded braidd yn hir i wneud neges. Yn aml iawn bydda i'n gwneud mwy na hanner dwsin o "siwrneiau" fach mewn dwy awr. Dw i ddim yn meindio o gwbl; dw i'n cael ymarfer corf tra bydda i'n gweithio. Mae'n ofnadwy o wyntog heddiw.

No comments: