Wednesday, March 6, 2013

menyn cnau daear

Mae'r gŵr yn hoffi hwn efo darnau bach o gnau ynddo; hebddyn nhw mae'r mab ifancaf yn hoffi. Roeddwn i'n arfer cadw dwy jar, ond er mwyn gwneud pethau'n syml dw i'n prynu ond un, sef "creamy" bellach. Ar gyfer brechdan fy ngŵr, ychwanega' i ddarnau o gnau ynddo fy hun wedi ei daenu ar dafell o fara. Mae hyn yn gweithio'n dda.

No comments: