Friday, March 29, 2013

yn ôl o wlad goed ceirios - 6

Tra oedd Mam yn gweld ei meddyg, cerddais a'r ferch o gwmpas yr ardal roeddwn i'n byw ynddi efo'r gŵr a'n merch hynaf bron 30 mlynedd yn ôl. Mae yna gymaint o adeiladau newydd fel roedd bron i mi fethu ffeindio'r tŷ roedden ni'n ei rentu. Yn y diwedd des o hyd iddo a chyfarch yr hen gymdoges dw i'n cadw mewn cysylltiad efo hi. Gan fod o'n ddiwrnod poeth arall, roeddwn i'n ddiolchgar am barasol Mam wrth grwydro Tamagawagakuen sydd yn enwog am ei llethrau serth.

No comments: