Sunday, March 3, 2013

gŵyl ferched

Roedd bron i mi anghofio eleni eto! Fe osodais y dolis neithiwr. (Dylwn i fod wedi gwneud hynny wythnos yn ôl.) Mae gwisgoedd y dolis yn edrych yn hynafol braidd (fel y perchennog!) Pob hwyl i'r holl ferched bach.

No comments: