Thursday, March 7, 2013

lle newydd

Pan oeddwn i'n gyrru ar stryd dw i ddim yn mynd arno fo'n aml, gwelais i faner Israel mewn adeilad drwy ffenestr fawr. Doedd gen i ddim amser i fynd yn ôl nes ddoe i weld sut le ydy o - cymdeithas Iddewon? Dosbarth Krav Maga ydy o! Doeddwn i ddim yn gwybod bod yna un yn y dref fach hon. Roedd fy merch hynaf yn mynychu Krav Maga yn Norman am sbel, ond fe wnaeth roi'r gorau iddo gan fod o'n rhy ddwys. 

No comments: